İçeriğe geç

f.259

22 Eylül 2010
西
ON-yomi

セイ
サイ

Kun-yomi

にし

Radikal
Türkçe Anlamı
 • batı
 • İspanya
Sınıf (Grade)
2
JLPT (Level)
4
Sıklık (Frequency)
259
Kullanıldığı Bazı Kelimeler
西洋的 – せいようてき batılı, batı uygarlığına ait, batı medeniyetlerine ait
西洋式 – せいようしき batı tarzı
西瓜 – すいか karpuz

f.388

22 Eylül 2010
ON-yomi

セイ
ショウ

Kun-yomi
こえ
こわ-
Radikal
Türkçe Anlamı
 • ses
Sınıf (Grade)
2
JLPT (Level)
3
Sıklık (Frequency)
388
Kullanıldığı Bazı Kelimeler
声色 – こわいろ taklit ses
声優 – せいゆう seslendirici
声量 – せいりょう ses tonu
声帯 – せいたい ses telleri

f.103

21 Eylül 2010
ON-yomi

サク

Kun-yomi
つくる
つくり
-づくり
Radikal
Türkçe Anlamı
 • mahsul
 • hazırlamak
 • yapıt
 • inşa
Sınıf (Grade)
2
JLPT (Level)
3
Sıklık (Frequency)
103
Kullanıldığı Bazı Kelimeler
作り方 – つくりかた hazırlanış, yapılış
作る – つくる yapmak, inşa etmek; üretmek; pişirmek
作品 – さくひん eser
作物 – さくもつ ekin, ürün, mahsul
作業 – さぎょう iş, çalışma, faaliyet

f.537

21 Eylül 2010
ON-yomi

サイ

Kun-yomi
ほそい
ほそる
こまか
こまかい
Radikal
Türkçe Anlamı
 • ince
 • incelen
 • zayıf
 • zarif
Sınıf (Grade)
2
JLPT (Level)
2
Sıklık (Frequency)
537
Kullanıldığı Bazı Kelimeler
細道 – ほそみち dar yol
細める – ほそめる daraltmak
細い – ほそい ince, dar, zayıf
細か – こまか ince, ufak; detaylı, tafsilatlı, ayrıntılı
細胞 – さいぼう hücre (canlı)
細工 – さいく ince işçilik; eser, usta işi, yapıt

f.86

20 Eylül 2010
ON-yomi

Kun-yomi

ことわり

Radikal
Türkçe Anlamı
 • sebep
 • mantık
 • adalet
 • doğruluk, gerçek
Sınıf (Grade)
2
JLPT (Level)
3
Sıklık (Frequency)
86
Kullanıldığı Bazı Kelimeler
理由 – りゆう gerekçe, neden, sebep
理論 – りろん teori
理屈 – りくつ mantık, işleyiş, mekanizma, çalışma prensibi
理不尽 – りふじん haksızlık, adaletsizlik
理性 – りせい akıl, us
理学 – りがく tabii ilimler, fen bilimleri

f.713

20 Eylül 2010
ON-yomi

セン

Kun-yomi
ふね
ふな-
Radikal
Türkçe Anlamı
 • gemi
 • vapur
 • bot
Sınıf (Grade)
2
JLPT (Level)
2
Sıklık (Frequency)
713
Kullanıldığı Bazı Kelimeler
船員 – せんいん denizci, gemici
船長 – せんちょう kaptan
船客 – せんきゃく gemi yolcusu
船賃 – ふなちん vapur ücreti
船旅 – ふなたび gemi seyahati / yolculuğu
船着き場 – ふなつきば liman, iskele

f.67

19 Eylül 2010
ON-yomi

メイ
ミョウ
ミン

Kun-yomi
あかり
あかるい
あかるむ
あからむ
あきらか
あける
-あけ
あく
あくる
あかす
Radikal
Türkçe Anlamı
 • parlak
 • aydınlık
Sınıf (Grade)
2
JLPT (Level)
3
Sıklık (Frequency)
67
Kullanıldığı Bazı Kelimeler
明白 – めいはく açık seçik, kesin
明月 – めいげつ aydınlık / açık ay, dolunay
明らか – あきらか bariz, açık, şüphe götürmeyen, belirgin, belli, berrak
明日 – あした yarın
明るい – あかるい aydınlık